Zawiadomienie ognisko asf - 7

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 16 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 7-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 27 sztuk świń w miejscowości Brzeźno 4, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°09'56.3"/51.165641, E23°37'50.0"/23.630542