Zawiadomienie ognisko asf - 8

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 16 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 8-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 9 sztuk świń w miejscowości Sawin ul. Obłonie 4, gm. Sawin, powiat chełmski: N51°16'14.1"/51.270579, E23°26'09.0"/23.435824