Zawiadomienie ognisko asf - 9

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 20 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 9-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 7 sztuk świń w miejscowości Żalin 102, gm. Ruda-Huta, powiat chełmski, powiat chełmski: N51°13'05,1"/51.218085, E 23°38'10.6"/23.636264