Zawiadomienie ognisko asf - 10

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 21 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 10-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 1 sztukę świń w miejscowości Sawin ul. Podgrabowa 17, gm. Sawin, powiat chełmski: N51°16'30.3"/51.27508, E23°28'11.1"/23.46697