Zawiadomienie ognisko asf - 11

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 22 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 11-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 77 sztuk świń w miejscowości Świerże ul. Nadburzna 3, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°13'57.9"/51.23275, E23°43'44.4"/23.72899