Zawiadomienie ognisko asf - 12

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 22 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 12-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 292 sztuk świń w miejscowości Brzeźno, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°10'14.844"/51.17079, E23°37'44.04"/23.6289