Umowy na wykonywanie zadań zleconych przez PLW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie w związku ze zbliżaniem się terminu podpisywania umów na wykonywanie zadań zleconych na 2015 r. informuje, iż lekarze weterynarii wolnej praktyki mogą składać wnioski o wyznaczenie w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2 lub na adres chelm.piw@wiw.lublin.pl . Wnioski należy składać do 15.12.2014 r.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dn. 22.04.2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób lekarze starający się o wykonywanie zadań zleconych powinni spełniać wymagania ujęte w/w akcie prawnym.
Mając na względzie zapisy art. 16 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2012r. Nr 112, poz. 744), który stanowi, iż jeżeli powiatowy lekarz z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania określonych zadań. Ewentualne złożenie wniosku nie musi być równoznaczne z podpisaniem umowy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Chełmie.

Wniosek można pobrać, zapisać i wysłać w formie elektronicznej (format Word 2003) - kliknij tutaj, lub pobrać wersję do wydruku (format PDF) - tutaj

Zadania i wymagania (PDF): kliknij tutaj.

 

Pełna informacja w formie pliku: tutaj, podgląd poniżej: