Zapytanie cenowe - dostawa tonerów (3)

Zapytanie ofertowe
na dostawę tonerów do drukarek laserowych

I. Zamawiający: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.

II. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa zamienników tonerów do drukarek opisanych w poniższej tabeli:

  

Lp

Asortyment

Ilość

1 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326BK czarny (black) (wydajność 4000 str.) zamiennik 4
2 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326C błękitny (cyjan) (wydajność 3500 str.) zamiennik 2
3 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326M purpurowy (magenta) (wydajność 3500 str.) zamiennik 1
4 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326Y żółty (yellow) (wydajność 3500 str.) zamiennik 2
5 Toner do drukarki Brother DCP 8110dn – TN3380 (wydajność 8000 str.) zamiennik. 2
6 Toner do drukarki HP Laserjet 1320 HP 49A (Q5949A) (wydajność 6000 str.) zamiennik 1

 

Przez „zamiennik” rozumie się artykuł równoważny jakościowo. Zamienniki tonerów muszą być w 100% fabrycznie nowe tzn. musi posiadać wszystkie parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe co najmniej jak toner oryginalny.

Nie dopuszcza się tonerów regenerowanych. 
Zamienniki muszą spełniać warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem w stopniu nie mniejszym niż wskazany symbolem oryginał.

W ofercie proszę podać wartość brutto całego zamówienia. Cena musi uwzględniać transport tonerów do siedziby Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia: 

Realizacja zamówienia do 24.09.2018 r.

IV. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę cenową proszę przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres chelm.piw@wiw.lublin.pl do dnia 13.09.2018r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Kryterium oceny ofert:
Najniższa cena – 100%.

VI. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Borkowski, nr tel. 82 565 50 58, 
email borkowski.artur@wiw.lublin.pl

VII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego Wykonawcy umowę sprzedaży.

VIII. Do zapytania dołączono projekt umowy sprzedaży
/* Proszę nie podpisywać i przesyłać projektu umowy - jest do wglądu */

Załączniki do pobrania:

  1. Zapytanie - [pdf]
  2. Formularz - [pdf] [xls]
  3. Projekt umowy - [pdf]