Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń biurowych

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie

zaprasza

do złożenia oferty na remont pomieszczeń biurowych w budynku PIW w Chełmie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

Zaproszenie i szczegółowy opis i zakres robót remontowych - [pobierz]