Filtr
 • Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30.03.2020r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 30.03.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 2073 ukazało się:

  ROZPORZĄDZENIE NR 2
  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
  z dnia 30 marca 2020 r.
  w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk.


  Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, Dz. U. z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:

  § 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt o promieniu 5 km wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Teosin gm. Dorohusk obejmujący miejscowości: Teosin, Barbarówka, Turka, Dorohusk, Dorohusk osada, Berdyszcze, Okopy, Okopy Kolonia, Ludwinów, Dobryłówka , Wólka Okopska, Świerże Kolonia, Zalasocze, Rozkosz, Stefanów, Puszki, Majdan Skordiowski, Michałówka, Ostrów. Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt oznacza się tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.

 • INFORMACJA o wystąpieniu wścieklizny u lisa

  UWAGA !!!

  W związku ze stwierdzeniem w gminie Dorohusk w miejscowości Teosin wścieklizny u lisa wyznacza się obszar zagrożony wystąpieniem tej choroby.

  Obszar obejmuje następujące miejscowości w gminie Dorohusk: Teosin, Barbarówka, Turka, Dorohusk, Dorohusk osada, Berdyszcze, Okopy, Okopy Kolonia, Ludwinów, Dobryłówka, Wólka Okopska, Świerże Kolonia, Zalasocze, Rozkosz, Stefanów, Puszki, Majdan Skordiowski, Michałówka, Ostrów.

  Na wyznaczonym obszarze:
  1. Nakazuje się:
  1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
  2) zaszczepienie przeciwko wściekliźnie psów dotychczas nie zaszczepionych.

  2. Zakazuje się:
  1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;
  2) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;
  3) przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę z terenu i na teren obszarów zagrożonych bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii we Chełmie.

  3. Zaleca się:
  1) zaszczepienie kotów przeciwko wściekliźnie.

  W przypadku znalezienia martwego lisa w wyznaczonym obszarze zagrożenia: nie należy go dotykać!
  Zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie 


  Tel. 82 565 50 58

  Każdy, kto u swojego psa lub kota zauważy niepokojące objawy, powinien jak najszybciej udać się z nim do lekarza weterynarii.

   

   

 • Zmiana godzin pracy

  UWAGA !!!

  Na podstawie zarządzenia Nr 2 /2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 20.03.2020r.

  Od dnia 23.03.202r. do odwołania Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie pracuje

   

  od godz. 8:00 do godz. 14:00

   

  Telefon kontaktowy tel.: +48 82 565 50 58, fax: +48 82 565 57 37,
  email: chelm.piw@wiw.lublin.pl

   

  Sprawy urzędowe można załatwić:
  • drogą telefoniczną: +48 82 565 50 58,
  • faxem: +48 82 565 57 37
  • drogą mailową: chelm.piw@wiw.lublin.pl
  • drogą pocztową na adres: ul. Browarna 2, 22-100 Chełm,
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /piwchelm/skrytka
  • poprzez wrzucenie wniosków, pism i innych dokumentów do wystawionej urny w korytarzu budynku Inspektoratu

   

  Za utrudnienia przepraszamy!

 • Inspektorat wstrzymuje przyjmowanie interesantów

  UWAGA !!!

  Na podstawie zarządzenia Nr 1 /2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 16.03.2020r.

  Od dnia 16.03.202r. do odwołania Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie

   

  WSTRZYMUJE PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

   

  Telefon kontaktowy tel.: +48 82 565 50 58, fax: +48 82 565 57 37, email: chelm.piw@wiw.lublin.pl

   

  Sprawy urzędowe można załatwić:
  • drogą telefoniczną: +48 82 565 50 58,
  • faxem: +48 82 565 57 37
  • drogą mailową: chelm.piw@wiw.lublin.pl
  • drogą pocztową na adres: ul. Browarna 2, 22-100 Chełm,
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /piwchelm/skrytka
  • poprzez wrzucenie wniosków, pism i innych dokumentów do wystawionej urny w korytarzu budynku Inspektoratu

   

  Za utrudnienia przepraszamy!

 • Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

  KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

  WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 

    Informuję, że w dniach 25 marca – 03 kwietnia 2019 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km².
  • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu.
  • Nie wolno dotykać szczepionki !!!
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarzowi weterynarii.
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

   * Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl

  Załącznik do pobrania:

  Komunikat WLW wiosna 2019.pdf                               


   

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych

  Ogłoszenie nr 500068051-N-2018 z dnia 28-03-2018 r.


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  OGŁOSZENIE DOTYCZY:
  Ogłoszenia o zamówieniu


  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
  Numer: 534122-N-2018
  Data: 21/03/2018


  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, Krajowy numer identyfikacyjny
  11020027700000, ul. ul. Browarna 2, 22100 Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 565 57 37, e-mail
  chelm.piw@wiw.lublin.pl, faks 82 565 50 58.
  Adres strony internetowej (url): http:www.piw.chelm.pl

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
  II.1) Tekst, który należy zmienić:
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Numer sekcji: II
  Punkt: 4
  W ogłoszeniu jest: Podwójna przewoźna chłodnia kontenerowa – 7 sztuk Konstrukcja – rama kontenera z kątownika metalowego, umożliwiająca przewożenie go. Wymiary zewnętrzne chłodni: - długość L= 3 000 mm, - szerokość S= 2 000 mm, - wysokość H= 2 600 mm, Wymiary wewnętrzne chłodni: - długość L= 1 800 mm, - szerokość S= 800 mm, - wysokość H= 2 200 mm. Wymiary przedsionka : - długość L= 900 mm, - szerokość S= 1 800 mm, - wysokość H= 2 200 mm. Wysunięty daszek o długości 1,00 m (dodatkowe zadaszenie z blachy trapezowej) Ściany - płyta warstwowa grubości 100 mm z rdzeniem poliuretanowym. Podłoga - płyta warstwowa poliuretanowa grubości 100 mm z rdzeniem poliuretanowym i blacha kwasoodporna (jednostronnie), odporna na środki dezynfekcyjne, łatwa do mycia i dezynfekcji Przedsionek z tyłu komór chłodniczych. Podwójne drzwi chłodnicze z dwoma niezależnymi zamkami, każde. Wyposażenie: - urządzenie/agregat chłodniczy zasilany napięciem 230 VAC, - sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur od +10 st. C do -5 st. C, - podlicznik energii elektrycznej, - kolejkę /tyrolkę/ do zawieszenia haków, - komplet haków /zgodny z normą DIN 5047/ w ilości 10 sztuk, - wciągarkę elektryczną 250 kg/500kg zainstalowaną nad wejściem chłodni x 2 szt. - instalację elektryczną zespoloną z oświetleniem poprowadzoną w zamontowanych korytkach ochronnych
  wewnątrz chłodni /szczelność IP65/, - komplet kluczy do drzwi (2x),

 • Zawiadomienie (10)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 22 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. 21 przypadek u 2 dzików obwód łowiecki nr 124 łąka w okolicy miejscowości Chutcze gm. Sawin, powiat chełmski N51°17'59.712"/51.29992, E23°21'40,176"/23.36116
  2. 22 przypadek u 1 dzika obwód łowiecki nr 123 las w okolicy miejscowości Bachus gm. Sawin, powiat chełmski N51°19' 24.996"/51.32361 E23°24' 56,1592"/23.41572
 • Zawiadomienie (9)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 22 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. 20 przypadek u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 151, łąka, w okolicy miejscowości Rudka, gm. Ruda Huta, powiat chełmski: N51°15'25.56"/51.2571, E23°38'5.891"/23.63497
 • Zawiadomienie (8)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 19 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. 18 przypadek ASF u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 186, teren leśny przy Zalewie Dębowy Las, w okolicy miejscowości Wołkowiany, gm. Żmudź, powiat chełmski: N51°02'43.1"/51.04531,E23°40'48.9"/23.68025

  2. 19 przypadek ASF u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 124, łąka w okolicy miejscowości Chutcze, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°17'55.032"/51.29862, E23°21'41.399"/23.3615
 • Ogłoszenie: Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych

  Ogłoszenie nr 534122-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. 

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w ChełmieZakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
  Nie
 • Zapytanie ofertowe - Kombinezony KRUTEX

  Zapytanie ofertowe
  na dostawę kombinezonów KRUTEX

  I. Zamawiający:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.

  II. Opis przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa kombinezonów KRUTEX opisanych w poniższej tabeli:

  Lp. Zamawiany materiał/towar/usługa Ilość sztuk
  1. Kombinezony KRUTEX zielone rozmiar XXL 1000
  (jeden tysiąc)

  W ofercie proszę podać wartość brutto całego zamówienia. Cena musi uwzględniać transport kombinezonów Krutex do siedziby Zamawiającego.

 • Zawiadomienie (7)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 12 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

   

  1. 17 przypadek ASF u dwóch padłych dzików w obwodzie łowieckim nr 151, teren bagiennyw okolicy miejscowości Marysin, gmina Ruda – Huta, powiat chełmski: N51°15'38.8"/51.26077,  E23°40'45.8"/23.67939
 • Zawiadomienie (6)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 9 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

   

  1. dwóch padłych dzików w obwodzie łowieckim nr 137, pole w okolicy miejscowości Sawina, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°16'18.3"/51.27176, E23°23'02.4"/23.38399
 • Zawiadomienie (5)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

   

  1.  trzech padłych dzików w obwodzie łowieckim nr 153, las Borek, Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski:  N51°15'42.7"/51.26188, E23°27'03.2"/23.45089
 • Zawiadomienie (4)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 2 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

   

  1. dwóch padłych dzików w obwodzie łowieckim nr 136, las w okolicy miejscowości Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°17'06.7"/51.2852, E23°27'48.7"/23.46354
 • Ogłoszenie o wyniku naboru - radca prawny

  Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko radcy prawnego

  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie

   

  Wyniki naboru:

  Nabór został zakończony wyborem  kandydata / kandydatki

   

  Wybrane osoby:

  Lidia Baranowska

 • Informacja

  Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że

  zmarł lekarz weterynarii, wieloletni pracownik Inspekcji Weterynaryjnej,

  były zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie

  ANDRZEJ RAABE

  o czym zawiadamiają pogrążeni w żalu

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie i pracownicy inspektoratu